Puskás Tivadar helyreigazítást kért

Azt mondja, a bíróság ítélte meg úgy, hogy politikai okokból váltották le igazgatói pozíciójából  2006-ban, Ő nem állított ilyet.

Előző blogbejegyzésem után néhány nappal levél érkezett Puskás Tivadartól, íme:

 

A nyugat.hu „Fellázadt a Fidesz a KDNP ellen? címmel, 2012. április 14-én szombaton „Nemtudomka” szerzőtől írást jelentetett meg.

A cikkben egyebek között szerepel az alábbi mondat: „Puskás akkor úgy értelmezte az ellene folyó eljárást, hogy azért küldték el, mert színt vallott politikai hovatartozásáról.”

A fenti mondat nem felel meg a valóságnak, hiszen nem én, hanem a Vas Megyei Munkaügyi Bíróság ítélte az ellenem folyó eljárást politikai diszkriminációnak.

A bíróság ítéletében megállapította: „a bíróság az alperes 2006. május 12-én kelt, a Nyugat-dunántúli Regionális Mentőszervezet Szakmai Vezető megbízás visszavonását elrendelő határozatát hatályon kívül helyezi – a politikai vélemény miatti hátrányos megkülönböztetést is megállapító jogellenesség miatt. A felperest eredeti, Nyugat-dunántúli Regionális Mentőszervezet Szakmai Vezető megbízásába visszahelyezni rendeli.”

A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény 12. § (2) bekezdése értelmében kérem, hogy helyreigazító közleményemet kézhezvételét követő öt napon belül hasonló módon és terjedelemben közölni szíveskedjen!

Szombathely, 2012. április 19.

Tisztelettel:

Dr. Puskás Tivadar

 

Idézzük fel a történteket. A nyugat.hu 2006 májusában közölte a hírt, hogy leváltották regionális igazgatói posztjáról az országgyűlési képviselőnek megválasztott Puskást.

Részlet a cikkből:

„…Fidesz-közeli forrásaink szerint Takács Zoltán, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója már januárban, a mentőfőorvos képviselőjelöltté való kinevezésekor leszögezte: nem tartja összeegyeztethetőnek a politikai szerepvállalást és a szakmai titulust.

Bár Takács Zoltánt telefonon többször egymás után sem sikerült elérnünk, Győrfi Pál szóvivő egy állásfoglalást adott ki, ami alátámasztja előbbi információinkat: „az Országos Mentőszolgálat egyik fő értéke – ahogy ezt elődeink már az 1980-as évek végén is deklarálták – éppen a politikai áramlatoktól való függetlenségben rejlik. Ezen értékhez jelenleg is, továbbra is ragaszkodunk” –  olvashattuk ebben.

A nyilatkozat leszögezi, hogy a menesztésre vonatkozó határozat kizárólag mentés-szakmai alapú: a 2005 áprilisa óta a regionálisan szerveződő mentősegységek a szakmai vezetőktől „új hozzáállást, megyehatároktól független operatív döntéseket igényelnek. Az első év vezetői munkájának értékelésekor Puskás dr. teljesítménye a megváltozott feladatok szempontjából elmaradt az elvárhatótól.” A képviselő azonban kivonuló mentőorvosként ezután is praktizálhat, munkaviszonya nem szűnt meg…”

Ezt követően indított Puskás munkajogi pert, és 2007 januárjában a bíróság vissza is helyezte vezetői pozíciójába, mint fentebb ezt írja is levelében, és idéz az ítélet indoklásából.

Szóval, való igaz, a felmondásban hivatkoztak arra, hogy a mentőszolgálat politikailag függetlenül működik. De nem a politikai hovatartozást kifogásolták, hanem azt a tényt, hogy Puskás – regionális igazgatóként – politikai szerepet vállalt. A mentőszolgálat vezetői Puskás teljesítményének csökkenésével indokolták a leváltást. Ehhez képest a bíróság megállapította a jogszabálysértést, mégpedig a politikai vélemény miatti hátrányos megkülönböztetés miatt.

Nos, nem vagyok jogász, de azt én is tudom, hogy a bíróság akkor vizsgál  bármiféle okból hátrányos megkülönböztetést, ha a hozzájuk beérkezett keresetben ez szerepel. Vagyis, ha a felperes – jelen esetben Puskás Tivadar – ennek megállapítását kéri a bíróságtól.

Ja, és még egy megjegyzés. 2006-ban szinte minden médium beszámolt az ügyről, és mind megjegyezte, hogy Puskást politikai okokból váltották le. Nem tudok arról, hogy bármelyiktől is helyreigazítást kért volna akkor.